...

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!

Μη διστάσετε, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να είστε οι πρώτοι που θα επικοινωνήσετε μαζί σας τις επόμενες 24 ώρες, τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες των δοντιών σας, σε λιγότερο από 3 λεπτά αναμένετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ο οδοντίατρός μας θα σας δώσει μια συγκεκριμένη προσφορά για εσάς.

Για παράδειγμα, μπορείτε για να δείτε πώς να τραβήξετε φωτογραφίες:

Τραβήξτε μια φωτογραφία των δοντιών από μπροστά

Τραβήξτε μια φωτογραφία τα κάτω δόντια που κλείνουν εσωτερικά

Τραβήξτε μια φωτογραφία τα επάνω δόντια που κλείνουν εσωτερικά

Μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες στο WhatsApp, Messenger ή στο Mail μας:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.