...

Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – καλούμενη εφεξής: Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας https://koronadental.com, «στο παρακάτω κείμενο «Πλατφόρμα» η οποία ανήκει στо οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental, με διεύθυνση Λεωφόρος Gevegelija αριθ.12

Το Διαδικτυακό Τόπο είναι με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Στην ιστοσελίδα περιέχονται πληροφορίες που αφορούν με το οδοντιατρικό κέντροκαι τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τо οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental δεσμεύεται, ότι δε θα διαβιβάσει σε κανένα τρίτο τα δεδομένα σας, χωρίς την ελεύθερη και ρητή σας συγκατάθεση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση σας. Το ιατρείο δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός. Το ιατρείο δεσμεύεται να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και να τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Κάθε μέλος του προσωπικού που εργάζεται για το ιατρείο αναλαμβάνει τις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης της εμπιστευτικότητας.

Κατηγορίες δεδομένων
  • Όταν επισκέπτεται την Πλατφόρμα, ο διακομιστής δημιουργεί ειδικά αρχεία καταγραφής για κάθε Πελάτη/Χρήστη, δηλαδή καταχωρεί τη Διεύθυνσή του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). Ακόμα κι αν μία διεύθυνση IP εντοπίζεται σε μία κατοικία, το εν λόγω λογισμικό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή της κατοικίας. Όταν η χρήση του ιστότοπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του,σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

 

Αποστολή πληροφοριών μέσω του ιστότοπου

Τо οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental μπορεί περιστασιακά να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα στους πελάτες με σημαντικές πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης περιλαμβάνουν, τους σκοπούς της επεξεργασίας,τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων,τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.
  • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων. Εντός 15 ημερών.
  • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος έχετε τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσετε να διαγραφούν προσωπικά σας δεδομένα από κατάλογο αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης, εντός 30 ημερών.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας . Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων .Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
  • Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ . Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

 

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 Τо οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδονυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψει την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των προσωπικών δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο σε όσους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με σαφείς οδηγίες και τηρώντας τους όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας. Οι κανόνες για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου.

 Τо οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει προσωπικά ή/και εμπιστευτικά δεδομένα των Χρηστών σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών ή για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων τо οδοντιατρικό κέντρο.

 Όλες οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται τо οδοντιατρικό κέντρο υποχρεούνται να σέβονται τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών

 Στην Πλατφόρμα δεν έχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους και δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά.

 

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων και ενημέρωση

 Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από τо οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental . Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας, μέσω δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα μας πριν την θέση σε εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι αποτελεί υποχρέωσή σας να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή αυτής και τυχόν αλλαγών εκ μέρους σας.

Αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου προσωπικών δεδομένων

 Η χρήση αυτήν την πλατφόρμα και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

 Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

 Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με το απόρρητο, τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω eMail: koronadental@yahoo.com

Οδοντιατρικό κέντρο Korona Dental, με διεύθυνση Λεωφόρος Gevegelija αριθ.12

 

Τελευταία αναθεώρηση: 14/10/2023
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.